Què poden fer els projectes en tràmit abans del nou Decret Llei 24/2021 d’energies renovables?

Avui, 28 d’octubre de 2021, entra en vigor el nou Decret llei denominat d’acceleració del desplegament de les energies renovables distribuïdes i participades, que té per objectiu accelerar la transició energètica a Catalunya.

 

D’entre els canvis més rellevants destaquen la creació de mesures per minimitzar l’impacte social, i l’obligació dels promotors de parlar amb els propietaris i els ajuntaments dels terrenys on es voldran desenvolupar parcs de renovables, a més d’oferir-los-hi la possibilitat de participar fins a un 20% del negoci.

 

La disposició transitòria primera del DL estableix que tots aquells projectes de parcs eòlics i plantes solars fotovoltaiques on encara no hagi començat el tràmit d’informació pública, han de complir els requisits establerts a l’article 11 Decret Llei 16/2019, de 26 de novembre (article que ara, amb el nou DL, s’ha derogat), en els termes següents:

 

  1. El requisit relatiu a la oferta de participació local s’ha d’acreditar en qualsevol moment del procediment administratiu previ a l’obtenció de l’autorització administrativa prèvia.
  2. El requisit relatiu a la disponibilitat o compromís de disponibilitat dels terrenys s’ha d’acreditar amb caràcter previ a l’inici del tràmit d’informació pública.

 

En cas de no poder complir aquests dos requisits, se’ls ofereix la possibilitat de desistir la seva sol·licitud dins el termini de tres mesos a comptar des de l’entrada en vigor d’aquest Decret Llei, i a més, tenen el dret a recuperar tots els avals econòmics presentats per tramitar la sol·licitud d’accés i connexió a les xarxes de transport i distribució.

Articles relacionats