Dret públic

El coneixement i l’experiència acumulada en el marc de l’administració pública, permet a TARBA oferir serveis d’assessorament legal destinats a particulars, al món de l’empresa i també a la mateixa administració. Ens hem especialitzat en matèries com la contractació pública, l’assessorament en la col·laboració público-privada, o el compliment normatiu, entre d’altres serveis relacionats amb les administracions públiques. També duem a terme tasques d’assessorament i defensa de sectors específics davant de nous marcs reguladors.

CIVIL

Assessorament empresarial

Consultoria tècnica

Comunicació i producció audiovisual