Delicte d’estafa agreujat per excés de confiança

La recent Sentència del Tribunal Suprem 132/2021, de 15 de febrer, ha tornat a incidir en l’abast del que estableix l’article 250.1.6 del codi penal. El delicte agreujat d’estafa, amb penes de fins a 6 anys de presó, requereix “abús de les relacions personals existents entre víctima i defraudador, o que aprofiti aquest la seva credibilitat empresarial o professional”.

 

El Suprem, en l’esmentada sentència, i recollint bona part de la seva jurisprudència, ha tornat a recordar, com a criteri general, que “en toda estafa se abusa de confianza”. Concretament ha dit que “la aplicación del subtipo agravado por el abuso de relaciones personales queda reservada para aquellos supuestos en los que además de quebrantar una confianza genérica, subyacente en todo hecho típico de esta naturaleza, se realice la acción típica desde una situación de mayor confianza o mayor credibilidad que caracteriza determinadas relaciones previas y ajenas a la relación subyacente; en definitiva, un plus que hace mayor gravedad el quebrantamiento de confianza implícito en delitos de este tipo, pues en caso contrario tal quebrantamiento se encuentra ordinariamente inserto en todo comportamiento delictivo calificable como estafa”.

 

És així que el Suprem exigeix, per a l’aplicació de l’agreujant de l’article 250.1.6, els pressupòsits següents:

 

Primer. Que la confiança entre la víctima i el defraudador sigui anterior i diferent de la que propicia l’apropiació indeguda i l’engany.

Segon. Que la confiança que es trenca ha d’estar “meridianamente acreditada”.

Tercer. Que les circumstàncies que més sovint poden comportar aquest plus de confiança són les que es deriven de relacions especials per raons professionals, familiars, d’amistat i equivalents.

Quarta. Aquestes circumstàncies de relació de més confiança han de ser interpretades de manera restrictiva.

 

El mateix Suprem admet la dificultat de discernir entre les “dues” confiances defraudades: la genèrica pròpia de tota estafa, y la que determina el subtipus agreujat de l’article 250.1.6 CP. Però les pautes que dona són suficients i clarificadores. Fins al punt que en l’esmentada STS 132/2021 es corregeix notablement la pena imposada per l’Audiència Provincial de Madrid.

Articles relacionats