Decàleg de protecció de dades

El dret fonamental a la privadesa de la vida de les persones forma part del nucli dur de la Declaració Universal dels Drets Humans de les Nacions Unides. La denominada Societat de la Informació ha afectat de ple a l’exercici efectiu d’aquest dret fonamental. I en aquest context, la protecció de dades personals ha esdevingut la referència per fer-hi front, amb l’aprovació de diverses Directives i lleis amb la finalitat de protegir aquest dret.

L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades ha publicat recentment el Decàleg de Protecció de Dades adjunt. Hi descriu, des de perspectives diferents, quina és l’afectació de la protecció de dades i quines eines jurídiques estan a disposició dels ciutadans i de les empreses.

En l’esmentat Decàleg, és especialment útil la incorporació de documents d’interès en cada un dels apartats, ampliant així l’abast de la guia.

Decàleg de protecció de dades

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Articles relacionats