CONSULTORIA TÈCNICA

En el marc de la voluntat d’oferir respostes integrals i integrades, des de TARBA també canalitzem un conjunt de serveis vinculats a la construcció, tant des de la perspectiva tècnica com jurídica, com ho són:

  • – Divisió horitzontal de finques.
  • – Segregació de finques.
  • – Certificats energètics.
  • – Cèdules d’habitabilitat.
  • – Projectes de reformes, de rehabilitacions i de direcció d’obres.
  • – Assessorament integral en la construcció.
CONSULTORIA_TECNICA

Assessorament empresarial

Dret públic

Comunicació i producció audiovisual